La Generalitat es faculta per decret per limitar l’activitat en cas de pandèmia o epidèmia

Amb  l’objectiu de prendre mesures per contenir possibles brots de la COVID-19, com és el cas del Segrià, la Generalitat de Catalunya ha publicat avui al DOGC el Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut púbica i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.

D’acord amb aquest nou decret Llei es faculta a les autoritats sanitàries competents, en cas de pandèmia o epidèmia declarada, a adoptar aquelles mesures de limitació a l’activitat contingudes en l’annex del propi decret relatives al desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials.

Per fer-ho hauran d’atendre el principi de proporcionalitat, de tal forma que es prioritzaran recomanacions davant de prohibicions o obligacions. A més, dites mesures estaran limitades per un període de 15 dies, prorrogables.

Finalment, el decret llei incorpora per annex els serveis que es consideren essencials, així com un llistat de mesures a adoptar en el marc de la COVID-19, entre les quals podem destacar mesures relacionades amb els desplaçaments territorials i personals, llocs de feina i comerç minorista, o aïllament i quarantena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *