COMUNICAT: Davant l’emergència sanitària pel COVID-19, teletreballem per responsabilitat

Donada la situació en què ens trobem, la Junta de Govern ha decidit tancar la seu del Col·legi i l’Associació, i manté els seus serveis de forma telemàtica.

Aquest és el comunicat íntegre que s’ha fet arribar a  tots els nostres API:

Atès el que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i seguint també les recomanacions fetes des del Govern de la Generalitat  de Catalunya i des de les instàncies sanitàries, us volem comunicar el següent:

1- La Junta de Govern, davant de la restricció en la lliure circulació de les persones, ha decidit tancar la seu del Col·legi i de l’Associació entre el dilluns 16 de març i el divendres 27 de març, ambdós inclosos, sense perjudici que resulti necessari establir-ne una pròrroga arribades les circumstàncies.

Aquesta decisió i limitació en l’atenció presencial, malgrat tot, no ens ha impedit posar en marxa el sistema del teletreball, tal com el Reial decret aconsella, per la qual cosa es mantenen la prestació de serveis i l’atenció de forma telemàtica i/o telefònica dintre de l’horari habitual d’oficina (de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00  h i divendres de 9:00  a 14:00 h).

El nostre equip de treball continua operatiu i us hi podeu adreçar per aclarir els vostres dubtes o fer arribar les vostres consultes (equip Col·legi | equip Associació). El telèfon de centraleta serà l’habitual. Per tal de no col·lapsar la línia, us preguem que utilitzeu el correu electrònic com a principal via de comunicació.

2- De la mateixa manera, pel que fa a les vostres oficines, despatxos i/o locals/establiments oberts al públic, la restricció prevista en el Reial decret  us afecta de manera especial, tota vegada que la naturalesa dels vostres serveis requereixen un contacte freqüent i habitual amb els vostres clients de manera presencial o per altres mitjans, per la qual cosa l’atenció presencial queda prohibida.

En relació al vostre personal assalariat, d’acord amb el Reial dDecret  es permeten els desplaçaments per a la prestació dels serveis laborals, professionals o empresarials i el posterior retorn al lloc de residència habitual. En el cas que no pugueu oferir el teletreball  i decidiu mantenir l’activitat del vostre negoci, cal que ho feu a porta tancada i prengueu les mesures contingudes al Reial decret, consistents en evitar concentracions de persones i la distància mínima d’un metre entre persones. En aquest sentit, us recordem l’article  21 de la Llei de prevenció de riscos laborals:

“1. Quan els treballadors estiguin o puguin estar exposats a un risc greu i imminent a causa de la seva feina, l’empresari està obligat a: a) Informar al més aviat possible tots els treballadors afectats de l’existència d’aquest risc i de les mesures adoptades o que, si escau, calgui adoptar en matèria de protecció. b) Adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i, si calgués, abandonar immediatament el seu lloc de treball. En aquest supòsit, no es pot exigir als treballadors que tornin a la seva activitat mentre continuï havent-hi perill, salvant-ne l’excepció degudament justificada per raons de seguretat i determinada pel reglament. c) Disposar del que calgui perquè el treballador que no es pugui posar en contacte amb el seu superior jeràrquic, davant una situació de perill greu i imminent per a la seva seguretat, la d’altres treballadors o la de persones alienes a l’empresa, estigui en condicions, atesos els seus coneixements i atesos els mitjans tècnics posats a la seva disposició, d’adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències de l’esmentat perill. 2. D’acord amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 14 d’aquesta Llei, el treballador té dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball, si calgués, quan consideri que aquesta activitat comporta un risc greu i imminent per a la seva vida o la seva salut.”

Us seguirem mantenint informats i, en breu, us adreçarem comunicats més específics vinculats al dubtes que puguin sorgir sobre les relacions contractuals de les operacions que estiguin en marxa, així com de tràmits amb l’administració pública.

Així mateix, us volem traslladar un missatge d’ànim i confiança en el futur. Sense cap mena de dubte, tenim per endavant uns dies complicats i, no ens hem d’enganyar, ens caldrà més que mai ser proactius per encarar el futur que ha de venir. Però ho superarem. Com hem fet abans, com hem fet sempre. Aquesta crisi ha de ser també una oportunitat per aprendre i per replantejar-nos perquè fem el que fem i com ho fem, així com per implementar les tecnologies necessàries que ens permetin seguir oferint els nostres serveis immobiliaris de forma eficient des de la distància.

Per això és més important que mai la xarxa, la nostra xarxa de suport. I nosaltres volem ser – hem de ser–  part de la vostra.  Compartiu amb nosaltres els vostres neguits. Estiguem units. Superem junts els obstacles, siguin quins siguin. Ara més que mai.

No vull finalitzar aquesta nota sense agrair l’actitud i disponibilitat dels directius i empleats per tal d’afrontar la situació i garantir una eficient atenció als nostres col·legiats i associats.

Amb els millors desitjos per a tothom,

Gerard Duelo i Ferrer
President
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona
Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *