Avui s’ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei 7/2019, de l’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que entrarà en vigor demà. Aquest Reial Decret-Llei no té efectes retroactius, pel que no resulta d’aplicació als contractes d’arrendament signats amb anterioritat a la seva entrada en vigor. Amb aquesta modificació es recuperen algunes mesures de protecció de les que…