S’alleugereixen les restriccions per als territoris en Fases 1 i 2

El passat dissabte 30 de maig es va publicar l’Ordre SND / 458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Mitjançant les disposicions addicionals s’introdueixen modificacions a l’Ordre SND / 399/2020, sobre les mesures a aplicar en Fase 1 i que ja et vam resumir en aquest document, i de l’Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, que en flexibilitzava d’altres en aquells territoris que passaven a Fase 2.

Encara que, certament, la major part de mesures de Fase 2 i d’aquestes noves modificacions a la Fase 1 no t’afecten massa, hem realitzat aquest resum perquè puguis tenir-les en compte.

DESCARREGAR RESUM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *