El mercat immobiliari a Catalunya es manté estable

Encara que es troba en el marc de final de cicle alcista, el mercat immobiliari es mostra fort, aconseguint resultats, en la majoria de béns immobles, pròxims a màxims dels últims deu anys, i tot i que l’activitat immobiliària es mostra lleugerament descendent.

Aquesta és la conclusió principal del dossier sobre l’evolució de l’mercat immobiliari a Catalunya en el quart trimestre del 2019, que acaba de publicar el col·lectiu API – Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris i que està basat en les estadístiques publicades per diferents organismes oficials.

El nombre de compravendes registrat a Catalunya durant l’últim trimestre de l’any ha estat 18.346, amb un descens del -8,79% respecte del trimestre precedent i del -5,71% respecte del mateix trimestre de l’any 2018. Aquest descens trimestral ha estat com a conseqüència del comportament tant en habitatge nou (-6,29%) com en habitatge usat (-9,19%). Durant l’any 2019 s’han registrat 80.904 compravendes, lleugerament per sota de les registrades el 2018 (-0,82%), mantenint nivells propers als màxims dels últims onze anys. D’aquesta manera, ens hem situat en l’últim any en 10,63 compravendes per cada mil habitants.

La ciutat de Barcelona ha registrat 3.056 compravendes, amb un descens trimestral del -10,93%. El 2019 ha registrat 13.983 compravendes, amb un descens interanual de l’-1,19%, allunyant-se dels màxims dels últims dotze anys (15.809 3T17). La ciutat de Girona ha registrat 230 compravendes, amb un increment trimestral del 5,50%, arribant a les 1.000 compravendes el 2019, amb un ajust del -12,82% respecte del 2018. A Lleida s’han registrat 320 compravendes, amb un descens trimestral del -17,20%, completant les 1.369 el 2019, amb una correcció del -7,21% respecte de 2018. Tarragona ha registrat 394 compravendes d’habitatge, amb un creixement trimestral de l’1,55%, arribant a les 1.619 en l’últim any, lleugerament per sobre del resultat de 2018 (0,43%) i aconseguint quanties pròximes a màxims dels últims dotze anys.

La província de Barcelona ha registrat el 68,20% del total de compravendes d’habitatge a Catalunya el 2019, seguida de la província de Tarragona (13,69%), la província de Girona (13,44%) i la província de Lleida (4,67%). La ciutat de Barcelona va registrar el 17,28% de les compravendes d’habitatge de Catalunya en l’últim any.

El preu de l’habitatge ha continuat creixent durant l’últim trimestre de l’any a Catalunya (0,70%), tot i que amb menys intensitat que en trimestres precedents. La taxa interanual s’ha situat en el 5,81%. En habitatge usat el creixement trimestral ha estat del 0,74% i l’interanual del 5,04%.

A les capitals de província s’han produït notables diferències. A la ciutat de Barcelona s’ha registrat un descens trimestral del -0,77%, acumulant un augment interanual del 3,09%, mantenint nivells propers als màxims dels deu últims anys. A Girona s’han registrat increments trimestrals (1,85%) i interanuals (4,14%), aconseguint màxims dels últims set anys. A Lleida els creixements han estat més intensos, mostrant certa aleatorietat de resultats, després d’un comportament molt pla en els sis últims anys, que va portar a marcar mínims precisament fa un any (4T 2018; 918,95 € / m2). A la ciutat de Tarragona s’ha registrat un lleuger descens trimestral (-0,54%), acumulant un ascens interanual de l’1,77%.

L’import mitjà per compravenda d’habitatge a Catalunya durant 2019 ha estat de 197.518 €, amb un increment trimestral del 0,53% i interanual del 5,86%. A la ciutat de Barcelona l’import mitjà ha estat de 356.037 €, amb un descens trimestral del -0,70%, però amb un augment interanual del 4,48%. A la ciutat de Girona l’import mitjà ha estat de 164.510, amb ascensos trimestrals (2,58%) i interanuals (4,87%) €. A la ciutat de Lleida l’import mitjà ha estat de 101.597 €, amb un creixement trimestral del 3,69%. Al municipi de Tarragona l’import mitjà s’ha situat en els 113.845 €, registrant descensos trimestrals (-2,32%) i interanuals (-2,90%).

El 12,70% de les compres d’habitatge a Catalunya durant l’últim trimestre han correspost a estrangers, sent del 12,46% per al conjunt de l’any. Les nacionalitats amb més pes han estat francesos (20,91%), xinesos (7,89%) i marroquins (7,48%). Girona encapçala els resultats provincials amb un 28,27%, seguida de la província de Tarragona (13,55%), la província de Barcelona (9,56%) i la província de Lleida (9,38%).

[+] Descarrega aquí el dossier complet

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *