Naixement de la FNAPI-Federació Nacional d’Agents Professionals Immobiliaris

Ahir, 30 d’octubre, 11 associacions de professionals immobiliaris (AIC, AMPSI, FIABCI, AEPSI, AVANZA, AICAT GARRAF, AIMUR, AIBAIX, IMMOALIA, VIA XARXA, INMOSOMNI) van constituir a Barcelona la Federació Nacional d’Agents Professionals Immobiliaris, anomenada FNAPI. A partir d’aquest moment, està prevista la incorporació ràpida i continuada de moltes més associacions en tot el territori nacional, amb l’ànim de formar molt aviat part d’una gran confederació nacional que vingui a representar la plataforma reivindicativa més forta i important de tot el sector immobiliari en defensa d’un ordenament de l’activitat professional.

El principal objectiu fundacional de la FNAPI és defensar una ordenació de l’activitat professional en el sector immobiliari en benefici de l’interès general i en defensa dels drets dels consumidors de béns immobles, molt indefensos en aquests moments davant la falta d’una regulació dels professionals que els assessoren.

La FNAPI no pretén interferir en els serveis professionals que ofereix cada associació, ni concentrar sinergies ni esforços en cap altre sentit que no sigui exclusivament el d’actuar unitàriament com un ens sòlid i fort en defensa dels seus clients, ciutadans i consumidors de a peu, que són víctimes diàriament de la manca d’una apropiada assessoria professional en el que generalment sol ser la inversió més important en la vida d’una família.

La petició de l’ordenament de l’activitat i de la professió immobiliària que FNAPI promulga no persegueix privilegis per al col·lectiu d’agents immobiliaris, sinó la protecció del dret del consumidor de rebre un assessorament amb garanties, com rep dels manipuladors d’aliments o de la assistència sanitària. L’interès general fa evident la necessitat de regular això.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *