El Govern aprueba el decreto para regular el precio del alquiler

Després que l’honorable Consellera de Justicia, Ester Capella, presentés el passat dijous 16 de maig al COAPI de Barcelona la seva proposta de regulació dels preus de lloguer, el Govern va aprobar ahir el Decret de mesures urgents de contenció dels contractes d’arrendament d’habitatge, a través del que es regularan, per primera vegada, els preus del lloguer d’habitatges a Catalunya. La mesura donarà potestat a l’administració per declarar àrea amb mercat d’habitatge tens els barris o ciutats on hi hagi una falta acreditada de pisos de lloguer assequible i podrà procedir a limitar-hi els preus. En aquelles zones on s’apliqui la limitació de preus, el cost del lloguer només podrà superar un 10% l’índex de referència. En el cas dels habitatges nous o completament rehabilitats, podran llogar com a molt un 20% per sobre d’aquest índex. Els pisos que ja estaven llogats abans de l’entrada en vigor del decret podran seguir arrendats en les condicions anteriors. L’índex de referència variarà depenent de la zona i el càlcul s’aplicarà segons certes variables com la superfície, la ubicació, l’antiguitat i l’estat de manteniment de l’edifici i el certificat energètic de la finca. Cal remarcar també que el decret dóna un tractament específic a la ciutat de Barcelona, ja que li cedeix a l’Ajuntament la potestat de decidir i decretar les zones de mercat tens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *