Derogación del Real Decreto ley 21/2018

Aquest dijous 24 de gener de 2019 s’ha publicat al BOE la resolució del 22 de gener del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’acord de derogació del Reial Decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que va entrar en vigor el 19 de desembre de 2018. Aquest Reial Decret llei continuarà sent d’aplicació als contractes que es van signar durant la seva vigència: des del 19 de desembre de 2018 fins a la publicació de l’acord de derogació al BOE, que ha estat avui 24 de gener. A partir d’ara, torna a ser d’aplicació la Llei d’Arrendaments Urbans en la seva redacció vigent fins el 18 de desembre de 2018, i els nous contractes d’arrendament estaran subjectes a la normativa d’arrendaments anterior al Reial Decret derogat. Recordeu que ES DEROGA TOT EL REIAL DECRET LLEI, i en conseqüència també es deroga la normativa en matèria d’exempció en el pagament de l’ITP de l’arrendament d’habitatge, i s’ha de tornar a liquidar aquest impost A la pàgina web s’han tornat a penjar els models de contractes que hi teníeu fins el 18 de desembre de 2018. No obstant, recordeu que cada contracte ha d’adaptar-se a les particularitats de les parts i que el model és només una eina de treball sobre la qual partir.   L’Agència Tributària de Catalunya també va comunicar ahir 23 de gener, en relació a la derogació del RD llei 21/2018, un canvi en les autoliquidacions del model 600 relatives a l’arrendament d’habitatges: l’exempció aplicable als arrendaments d’habitatges per a ús estable i permanent (als quals fa referència l’art.2 de la Llei d’arrendaments urbans), subscrits a partir del 19 de desembre de 2018, té el codi d’exempció 145.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *